MySQL iki schema arasındaki tablo farklarını bulmak


MySQL veritabanı kullanıyorsunuz ve iki farklı schema arasındaki tablo farklarını bulmak ve otomatik olarak silmek istiyorsunuz. Ama nasıl ? Buyurun örnek : 

use information_schema;
SELECT CONCAT("DROP TABLE `",
TABLE_NAME, "` ;" )
as MySQLCMD FROM `TABLES` WHERE TABLE_SCHEMA LIKE 'birinci_schema_adi'  and table_name not in (
SELECT
TABLE_NAME
 FROM `TABLES` WHERE TABLE_SCHEMA LIKE 'ikinci_schema_adi'
);
 Bu SQL sizlere iki schema arasındaki tabloların isimlerini ve silmek için DROP querysini verecektir. Bundan sonra yapmanız gereken tek şey sonucumuzu çalıştırmak.

No comments: