MySQL bir schema altındaki tabloların toplu alter yapılması
Mysql de bütün tablolarda belirli bir key in primary key olarak atanması 

 use information_schema;
SELECT CONCAT("ALTER TABLE `",
TABLE_NAME, "` ADD PRIMARY KEY (key);" )
as MySQLCMD FROM `TABLES` WHERE TABLE_SCHEMA LIKE 'test'

No comments: