ORACLE - Foreign Keys - To My Table

Bir önceki post'un tam tersi de geçerli tabi. Belirli bir tabloya diğer tablolardan verilen foreign key'leri de bulabiliriz. Yapmak gereken tek şey biraz önceki SQL 'de tablo ismini değiştirmek.. Nasıl mı ? Şöyle  ;

select
 a.owner||'.'||a.table_name "Referenced Table"
,b.owner||'.'||b.table_name "Referenced by"
,b.constraint_name "Foreign Key"
from all_constraints a, all_constraints b 
where 
b.constraint_type = 'R'
and a.constraint_name = b.r_constraint_name 
and a.table_name='XXXXXXXXXX' -- Table name 
order by a.owner||'.'||a.table_name

Tek Değişiklik b.table_name yerine a.table_name yapmak :)

No comments: