How to Find Foreign-Key Dependencies to a Table ? - Bir tabloya verilen bağlantılar nasıl bulunur ? ORACLE

Başlık her şeyi açıklıyor :)

Oracle veritabanımızda bir tane veritabanı tablomuz var ve bu tabloya bağlı olan "foreign-key" 'leri bulmak istiyoruz :

select
 a.owner||'.'||a.table_name "Referenced Table"
,b.owner||'.'||b.table_name "Referenced by"
,b.constraint_name "Foreign Key"
from all_constraints a, all_constraints b 
where 
b.constraint_type = 'R'
and a.constraint_name = b.r_constraint_name 
and b.table_name='XXXXXXXXXXX' -- Table name 
order by a.owner||'.'||a.table_name

 Bu çözüme şuradan ulaştım, okuyup daha fazla bilgi alabilirsiniz :)

No comments: