Duplicate Finder

Bir kaç tane jar'ınız var.. Ve bunların içinde aynı class olup olmadığını kontrol etmek istiyorsunuz..

#!/bin/bash
if [ $# -ne 2]
then
    echo "usage is $0 "
else
    FOLDER=$1
    THING_TO_LOOKFOR=$2
    find $FOLDER -iname \*.jar | while read f ; do echo $f && (jar tvf $f | grep -i $THING_TO_LOOKFOR) ; done
fiÇalıştırmak için ;


./duplicate.sh . tr.com.deneme.User.class

No comments: